Przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego może mieć wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim daje szansę Twojemu przedsiębiorstwu i Tobie na wyjście z kryzysu finansowego między innymi poprzez:

  • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty
  • zmniejszenie wysokości zadłużenia poprzez częściowe jego umorzenie
  • odroczenie terminu wykonalności zobowiązań
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje
  • zawieszenie egzekucji komorniczych

Dodatkowo otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego powoduje, że przez czas trwania całego procesu nie wolno spłacać zadłużenia, które powstało do dnia otwarcia przez sąd postępowania. W ten sposób, aż do dnia zawarcia układu pozyskiwane środki finansowe w całości można przeznaczyć na bieżącą działalność gospodarczą.

Restrukturyzacja to skomplikowany proces, który z naszą pomocą jesteś w stanie skutecznie doprowadzić do celu, jakim jest przywrócenie Twojemu przedsiębiorstwu zdolności do funkcjonowania na niełatwym przecież rynku. Zapewniamy pomoc na wszystkich etapach postępowania, począwszy od analizy sytuacji prawno-finansowej Twojego przedsiębiorstwa poprzez złożenie wniosku restrukturyzacyjnego, sporządzenie propozycji układowych, udział w głosowaniu wierzycieli, reprezentowanie w postępowaniu restrukturyzacyjnym, aż do wykonania układu.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej i rozpocznij restrukturyzację Swojej firmy zanim będzie za późno.

Ponadto w przypadku braku możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji zapewniamy pomoc w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, zarówno w przypadku upadłości przedsiębiorców jak i upadłości tzw. „konsumenckiej”.

W świetle ostatnio znowelizowanych przepisów otwarcie i skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego umożliwia nawet całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika, co pozwala na powrót do „normalnego” funkcjonowania w społeczeństwie „bez długów”.

Przyjdź i skorzystaj z naszych usług.

Pierwsza porada jest bezpłatna.