Kancelaria na przestrzeni lat prowadziła sprawy klientów należących do różnych grup społecznych. Nieobce są w związku z tym zagadnienia z zakresu uprawnień emerytalnych, niezdolności do pracy, świadczeń z pomocy społecznej czy problemów natury rodzinno-prawnej. Na obecnym etapie nieustannego rozwoju Kancelaria skupia się na obsłudze podmiotów gospodarczych, realizowanej zarówno w formie obsługi stałej jak i zleceń doraźnych.

Obrany aktualnie obszar działania determinuje główne pola aktywności Kancelarii. Są nimi przede wszystkim przygotowanie i analiza umów, obsługa prawna procesu inwestycyjnego a także opiniowanie i konsultacje prawnicze.

Reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym bądź przed organem administracji również należy do sfer działania Kancelarii. Przyjmuje ona postać zarówno bezpośredniego uczestniczenia w czynnościach urzędowych jak i przygotowania pism proceduralnych.

Uzyskane wykształcenie oraz nabyte doświadczenie pozwalają aktualnie skupiać uwagę na opracowywaniu skarg kasacyjnych oraz reprezentacji przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Powierzanie przygotowania dokumentów o najwyższym stopniu złożoności potwierdza zaufanie okazywane przez klientów.

W ramach świadczonych przez nas usług prawnych zapewniamy obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie prawne obsługiwanych przez nas podmiotów.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie m. in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, a także z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zapewniamy pomoc prawną obejmującą w szczególności:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów
  • zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądow- administracyjnych
  • analizę i doradztwo prawne
  • sądową windykację wierzytelności
  • restrukturyzację przedsiębiorstw i sporządzanie wniosków upadłościowych

Z usług naszych Kancelarii korzystają przedsiębiorcy działający w wielu branżach m. in. w branży transportowej, produkcyjnej, handlowej, budowlanej, przemysłu naftowego.

Poprzez sieć Kancelarii partnerski zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną na terenie całego kraju.